EXPRESS 

Geometria kół Poznań

Kontrole geometrii 3D pozwalają na trójwymiarowe przedstawienie geometrii kół we wszystkich płaszczyznach. Za pomocą zaawansowanych technologicznie kamer mierzymy rozstaw osi, rozstaw kół oraz kąty w pionie i poziomie a nasi serwisanci zrobią geometrii kół w Poznaniu.

Zbieżność kół Poznań

Dlaczego powinienem sprawdzać geometrię kół mojego pojazdu?

Geometria kół Poznań - geometria zawieszenia ma ogromny wpływ na stabilność auta oraz na jego kierowalność. Prawidłowo ustawiona geometria decyduje o właściwym przenoszeniu siły na styku opon i podłoża. Tak więc geometria zawieszenia jest zbiorem parametrów określających położenie oraz ruch koła Niestety kierowcy często bagatelizują geometrię zawieszenia.

  • Powód pierwszy: - bezpieczeństwo!
  • Powód drugi: - sprawne auto!
  • Powód trzeci: - radość z jazdy!

Geometria kół jak wygląda procedura regulacji w Poznaniu?

1

Podłączenie czujników i diagnostyka pochylenia kół i geometrii kół

2

Przygotowanie zawieszenia do regulacji kół

3

Ustawienie kół - regulacja pochylenia kół i krzywizny

4

Relacja po teście cambera na Joch Bean 3D

Pomiary czujników gratis z wydrukiem

Przy wymianie opon wykonamy gratis pomiary profesjonalnymi miernikami czujników TPSM w kołach i grubości bieżnika opon w trzech pozycjach.
Po takim pomiarze można stwierdzić czy ustawiona jest prawidłowo zbieżność pojazdu. Efektem źle ustawionej zbieżności jest np zdarta opona na zewnętrznej lub wewnętrznej stronie.

Geometria kół

U NAS W POZNANIU USTAWISZ ZBIEŻNOŚĆ NA POCZEKANIU

Wykonujemy pomiar geometrii kół pojazdu na ultranowoczesnym i innowacyjnym urządzeniu HWA G-18.
Pomiar wykonywany jest jednocześnie na czterech kołach auta i pokazuje parametry w czasie rzeczywistym!.
Nowoczesne 4 głowice pomiarowe są wyposażone w 8 nowoczesnych kamer CCD, które dają podgląd on-line na rzeczywiste parametry pojazdu.
Urządzenie HWA G-18 umożliwia pomiar bez konieczności podnoszenia auta a kompensacja bicia 4 kół zastępuje funkcja przetaczania pojazdu co skraca do minimum cza wykonywanej czynności pomiarowej. Geometria posiada certyfikat ITS i jest zalecana do stacji kontroli pojazdów.
U nas każdy właściciel auta otrzymuje czytelny i precyzyjny wydruk parametrów geometrii kół pojazdu przed i po wykonaniu usługi.
Ważne!
Na otrzymanym wydruku wykonanej geometrii kół pojazdu parametry negatywne zaznaczone są kolorem czerwonym a parametry prawidłowe w kolorem zielonym. W naszych warsztatach łatwo będzie ustawiona geometria kół Warszawa bądź развал схождение Варшава lub nasz serwis w Poznaniu Zbieżność kół EXPRESS

Kiedy sprawdzać geometrię kół?

Geometrię, zbieżność powinno się kontrolować raz w roku a konicznie w wypadku:

  • niewielkiej kolizji
  • uderzenia kołami w wysoki krawężnik
  • wjechania w drogową dziurę
  • kupna używanego samochodu

Co odpowiada za poprawną geometrię kół

Kąt pochylenia kół (CAMBER)
Ustawienie Pochylenia kątów w Poznaniu

Kąt pochylenia koła to kąt pomiędzy środkową pionową linią koła a pionową osią samochodu patrząc od przodu. Kąt pochylenia kół jest dodatni, jeśli koła są odchylone od środka samochodu. Kąt pochylenia jest ujemny, gdy koła są pochylone do wewnątrz. 
Pochylenia kątów Więcej...

Krzywizna poprzeczna osi (SET-BACK)
GEOMETRIA PODWOZIA - krzywizna poprzeczna osi

Skos osi oznacza asymetryczne położenie przedniej i tylnej osi względem siebie. Kąt odchylenia osi to kąt, pod jakim oś odchyla się od osi poprzecznej pojazdu. Kąt jest dodatni, jeśli oś jest odchylona przez prawe koła do przodu w stosunku do osi tylnej.
GEOMETRIA PODWOZIA Więcej...

Kiedy robić zbieżność kół?

Aby ustawienie geometrii - zbieżności odniosło prawidłowy efekt musi być poprzedzone pewnymi czynnościami diagnostycznymi takimi jak:

  • sprawdzeniem stanu elementów metalowo-gumowych zawieszenia
  • weryfikacji sworzni zwrotnicy
  • ocena sprawności drążków kierowniczych i ich koncówek pod względem występowania nadmiernych luzów
Geometria kół w Poznaniu

Wszystkie warunki poprawnej geometrii kół

Kąt skrętu kół (nachylenie osi kierującej)
Ustawienie Pochylenia kątów w Poznaniu

Kąt wozu to kąt pomiędzy środkową linią pionową koła a osią amortyzatora. Podczas obracania koła kierownicy, siła na koła jest przenoszona przez układ kierowniczy, który jest połączony z zawieszeniem pojazdu i zwrotnicą poprzez łożysko kulkowe. Zestaw kołowy to kąt nachylenia drążka łączącego i jest mierzony w stopniach patrząc od strony koła. Zestaw kołowy określany jest również jako pochylenie przedniej rozpórki amortyzatora. Kąt skrętu jest dodatni, gdy rozpórka amortyzatora jest odchylona do tyłu w stosunku do pionowej osi koła. Kąt wozu jest ujemny, jeśli rozpórka amortyzatora jest pochylona do przodu w stosunku do pionowej osi koła. Jeśli kąt kółka jest źle ustawiony, wskazuje na to problem z ruchem na wprost. Jeśli Caster jest różny między amortyzatorami, to odbija się to na poślizgu pojazdu w kierunku bardziej ujemnego Caster. Jeśli Caster jest taki sam, ale bardzo ujemny na obu kołach, samochód będzie trudny do kierowania w linii prostej. To będzie "yaw". Układ kierowniczy będzie bardzo "lekki". Jeśli Caster jest taki sam, ale zbyt dodatni na obu kołach, trudno będzie sterować. Będzie "ciężka" i będzie skręcać na wybojach. Kółko ma niewielki wpływ na zużycie opon. Podobnie jak pochylenie kół, Caster nie jest regulowany w wielu pojazdach z napędem na przednią oś. Jeśli w takim pojeździe pojawi się objaw podobny do problemu Caster, należy sprawdzić elementy zawieszenia pod kątem zużycia lub uszkodzenia w wyniku wypadku.
Dodatnie Caster poprawia jazdę samochodu na wprost, ponieważ linia Caster styka się z linią nawierzchni drogi, zanim koło bezpośrednio dotknie drogi. Dobrym przykładem jest wózek w sklepie. Jego koła mają tendencję do obracania się cały czas do tyłu i tworzą negatywne Caster. Prawie wszystkie samochody przed 1975 rokiem miały ujemny Caster. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest kilka. W tamtych czasach producenci samochodów chcieli maksymalnie ułatwić kierowanie pojazdem. Nie stosowano wtedy również opon radialnych, które nie mają tendencji do zmiany kształtu przy dużych prędkościach. Przy prędkości opony nieradialne miały kształt jajka. Dzięki temu obszar styku z drogą przesuwa się za linię jezdną samochodu, tworząc pozytywny efekt jezdny. Dlatego, jeśli taki samochód jest wyposażony w opony radialne, to na prostej drodze samochód będzie się odchylał z boku na bok. W takim przypadku należy przerobić Caster na dodatni i układ kierowniczy będzie jak w nowym samochodzie. 

Nachylenie poprzeczne osi kierującej (King Pin lub SAI)
Geometria kół w Poznaniu

Nachylenie poprzeczne amortyzatora to nachylenie amortyzatora w stosunku do pionowej osi środka koła. Mierzy się to w stopniach od kąta odchylenia amortyzatora od pionowej linii koła, patrząc z przodu samochodu. Jeśli jego wartość dodamy do kąta pochylenia, otrzymamy Included Angle. Kąt ten powoduje, że samochód lekko się unosi, gdy koła są odchylone od linii prostej. Jest on wykorzystywany przez masę samochodu do automatycznego powrotu kierownicy do pierwotnej pozycji, jeśli samochód zostanie obrócony w ruchu. Jeśli kąt SAI jest różny pomiędzy prawymi i lewymi kołami, samochód będzie ściągany na boki, nawet przy małej prędkości. Kąt pochylenia jest dodatni, jeśli górny koniec amortyzatora jest pochylony do wewnątrz samochodu. Kąt pochylenia jest ujemny, jeśli górny koniec amortyzatora jest odchylony od samochodu na zewnątrz. Kąt SAI nie jest zwykle specjalnie regulowany. Problem najczęściej rozwiązuje się poprzez wymianę zużytych części zawieszenia. Termin kingpin inclination lub King Pin jest używany w przypadku pojazdów użytkowych i starszych konstrukcji, które nie mają przegubów kulowych, ale krzywkę zwrotnicy.

Nachylenie sworznia królewskiego (kąt uwzględniony)

Kąt pochylenia sworznia (KĄT NACHYLENIA) jest to kąt pomiędzy górnym punktem linii środkowej koła a środkową osią pionową koła. Czyli kąt pomiędzy SAI a pochyleniem koła. Kąt ten jest prostą sumą algebraiczną kąta pochylenia pojazdu i kąta sworznia zwrotnicy. Nie jest on mierzony bezpośrednio. Wartość SAI jest po prostu dodawana do wartości camber. Jeśli pochylenie jest ujemne, zawarty kąt jest mniejszy niż SAI. Jeśli camber jest dodatni, to jest większy niż SAI. Kąt ten musi być taki sam dla prawego i lewego koła, nawet jeśli kąt pochylenia jest inny. Jeśli kąt Incorporated jest różny pomiędzy kołami, problemem jest zazwyczaj zużycie zwrotnicy. 

Geometria kół Poznań - Symetria kół i promień skrętu.

Gdy pojazd wchodzi w zakręt, koła poruszają się po różnych trajektoriach. W praktyce koło wewnętrzne powinno obracać się bardziej niż koło zewnętrzne przy większym promieniu, ale w teorii koła powinny obracać się symetrycznie i równo. Stopień skręcenia koła mierzy się w następujący sposób: Podczas skrętu w lewo, kąt skrętu lewego koła jest mierzony przy obrocie prawego (zewnętrznego) koła o 20 stopni. Podczas skrętu w prawo, pozycja prawego koła jest mierzona po obróceniu lewego (zewnętrznego) koła o 20 stopni. Szyny kierownicze samochodów są tak skonstruowane, że kąt obrotu koła wewnętrznego jest o 1-1,30 stopnia większy niż koła zewnętrznego przy obrocie koła o 20 stopni. Innymi słowy, wewnętrzne koło ma ostrzejszy kąt skrętu. Wyrównanie kół odbywa się podczas regulacji zębatki kierowniczej lub łącznika kierownicy. Upewnij się, że koła są proste, gdy kierownica jest wypoziomowana. Maksymalny kąt skrętu kół jest mierzony poprzez skręcenie kół w prawo lub w lewo do oporu. W przypadku stwierdzenia problemu w regulacji zbieżności zewnętrznej należy sprawdzić mechanizm kierowniczy pod kątem zużycia lub pęknięcia.
Pozycja tylnego koła i geometria kół w stosunku do linii wzdłużnej pojazdu (kąt naporu) lub kąt jazdy
Położenie kół tylnych w stosunku do linii podłużnej samochodu oblicza się z kąta zbieżności kół tylnych. Kąt ten jest określany przez odchylenie kół w jedną lub drugą stronę od osi podłużnej pojazdu. Jeśli kąt nie jest równy zeru, to koła przednie samochodu obracają się w tym samym kierunku co koła tylne, gdy samochód jest w ruchu, tworząc linię prostą. Wartość ta wynika z karoserii po uderzeniu w samochód. Oczywistym objawem jest efekt "wigowania" rufy samochodu. Kąt jest ujemny, jeśli koła są odchylone w lewo w stosunku do ruchu samochodu, a dodatni, jeśli koła są odchylone w prawo w stosunku do ruchu samochodu. Zalecamy najpierw wyregulowanie tylnej zbieżności na linii środkowej, a następnie wyregulowanie przedniej zbieżności. Jeśli tylna zbieżność nie jest wyregulowana, należy wyregulować przednią zbieżność, aby skompensować ugięcie tylnego zawieszenia, a kierownica powinna być prosta. Podczas pomiaru kątów zawieszenia ważną rolę odgrywa również prześwit lub wysokość tylnej krawędzi przedniego nadkola nad powierzchnią drogi. Prześwit samochodu nie może różnić się o mniej niż 2 centymetry pomiędzy czterema bokami samochodu. Prześwit można regulować tylko w pojazdach z belką skrętną. Jeśli prześwit jest nierówny, należy sprawdzić i w razie potrzeby wymienić sprężyny. Sprężyny są zawsze wymieniane parami. Zmiany w prześwicie zawieszenia wpłyną na pochylenie i zbieżność, dlatego przy wymianie sprężyn lub skrętnych zawsze należy sprawdzić pochylenie i zbieżność samochodu. W przeciwnym razie opony mogą się zużyć. Różnica w luzie jest jedynym wskaźnikiem zużytych sprężyn. Jeśli nie ma różnicy, to sprężyny są dobre.

Ugięcie poprzeczne kół - Geometria kół

Termin Set-Back odnosi się do niewspółosiowości par kół względem siebie. Innymi słowy jest to niewspółosiowość osi. Jeśli stanowisko do badania pochylenia kół mierzy zbieżność tylko poprzez obliczanie położenia kół przednich, to nierównomierny Set-back spowoduje efekt obróconej kierownicy. Dobra ławka mierzy zatem zbieżność przodu, odczytując tylne koła, aby określić rzeczywisty kąt Set-back. Kąt ten nie powinien przekraczać 8mm. Jeśli różnica jest większa, należy sprawdzić całą geometrię zawieszenia oraz zużycie elementów zawieszenia.

Symetria kół i promień skrętu.

Osiowanie kierownicy polega na ustawieniu jej w taki sposób, aby podczas jazdy na wprost po równej drodze kierownica była prosta. "Krzywy układ kierowniczy" to najczęstsza skarga właścicieli samochodów podczas kontaktu z centrum cambera. Jeśli samochód jedzie prosto, to znaczy, że kierownica jest sterowana przez zbieżność przednią i tylną. Przy ustawianiu kierownicy na środku należy najpierw dostosować zbieżność tylną do kąta nachylenia kół, tak aby była ona zbliżona do osi samochodu. Następnie ustala się kierownicę w pozycji prostej i reguluje przednią zbieżność. Przed zablokowaniem kierownicy należy pamiętać o uruchomieniu silnika i kilkukrotnym skręcie kół w prawo i w lewo, aby odciążyć zawieszenie. Po wykonaniu regulacji zbieżności kół należy ponownie uruchomić silnik, aby upewnić się, że zawór wspomagania układu kierowniczego został rozładowany po regulacji łącznika zębatki. Przeprowadzić jazdę próbną. Problem lekko przechylającej się w lewo kierownicy jest powszechny. Może to być spowodowane nachyleniem drogi w prawo w celu odprowadzenia wody. Dlatego na prostej drodze kierownica znajduje się lekko w lewo. Wynika to z tego, że Caster lewego koła jest bardziej ujemny w stosunku do prawego, ale nie więcej niż 0,5 stopnia. Zwróć uwagę na specyfikację samochodu. Jeśli istnieje różnica w pochyleniu kół, lewe koło jest bardziej dodatnie niż prawe.
Porady dotyczące pomiaru i regulacji pochylenia i zbieżności kół
- Sprawdzenie kąta zawieszenia zawsze rozpoczynamy od jazdy próbnej samochodem.
- Regulację kąta zawieszenia należy zawsze zakończyć jazdą próbną pojazdu.
- Przed przystąpieniem do regulacji należy sprawdzić zużycie przegubów kulowych i drążków kierowniczych. Jeśli na przykład samochód ma oponę z silnym zużyciem w zakresie pochylenia koła, jak pokazano na ilustracji, a przyczyna problemu zostanie usunięta, opona będzie miała teraz tylko częściowy kontakt z powierzchnią drogi.
- Problemy z przyczepnością samochodu na drodze w jedną lub drugą stronę nie zawsze są spowodowane problemami z kątem zawieszenia. Może być spowodowana: niskim ciśnieniem w oponach, usterkami układu hamulcowego, usterkami układu wspomagania kierownicy. Należy niezwłocznie zlecić kontrolę pojazdu i usunąć te przyczyny, jeśli zostaną stwierdzone przed wykonaniem regulacji pochylenia kół.

Ustawienie pochylenia kół w Poznaniu

Regulacja pochylenia zawieszenia polega na geometrycznej modyfikacji elementów mechanicznych, które pomagają określić położenie kół na powierzchni drogi, niezależnie od tego, czy pojazd porusza się do przodu, czy pod kątem. Kąty można mierzyć i zmieniać tylko wtedy, gdy pojazd jest w stanie statycznym, a nie w ruchu. W stanie dynamicznym, gdy pojazd jest w ruchu, zadane kąty mogą się zmieniać z kilku powodów: obciążenia pojazdu, stanu zawieszenia, konstrukcji mechanicznej, ciśnienia w oponach itp. Dane dotyczące kąta ustawienia są obliczane przez producentów dla regulacji w pozycji statycznej, ale uwzględniają zmiany dynamiczne. Warto też wziąć pod uwagę różne warunki eksploatacji pojazdu: pojedynczy kierowca, dwóch lub więcej pasażerów, ciężki bagaż, jazda głównie po równych drogach, w terenie, po drogach górskich. Ponieważ zawieszenie ma ruchomą konstrukcję, nie jest możliwe optymalne dostosowanie go do wszystkich rodzajów warunków. Operator stanowiska powinien jednak brać pod uwagę takie czynniki i mieć doświadczenie w ich stosowaniu podczas regulacji kątów w wyznaczonym przez producenta zakresie regulacji.

Kąty mierzone w przednim zawieszeniu:
- Zbieżność wewnętrzna (Wheel toe-in)
- camber (pochylenie koła)
- Ustawienie osi poprzecznej (set-back)
- Kąt nachylenia kółek
- Nachylenie poprzeczne amortyzatora (King Pin lub SAI)
- Kąt kółek (w zestawie Kąt)
- Maks. kąt skrętu (Maks. wewnętrzny kąt skrętu)
- Maks. kąt skrętu (Maks. zewnętrzny kąt skrętu)
- Symetria układu kierowniczego

Kąty mierzone w tylnym zawieszeniu:
- Zbieżność kół (internal toe-in)
- Camber (pochylenie koła)
- Ustawienie osi poprzecznej (Set-back)
- Pozycja tylnego koła w stosunku do linii wzdłużnej pojazdu (kąt ciągu)
Wstawanie (TOE IN)

Patrząc na samochód od góry, wewnętrzny kąt zbieżności tworzy oś podłużna samochodu i oś podłużna kół. Zbieżność kół odnosi się do różnicy w odległości pomiędzy czołem prawej i lewej opony w stosunku do odległości pomiędzy tylnymi oponami. Dodatnia zbieżność odnosi się do pochylenia przodu kół względem siebie do wewnątrz. Negatywna zbieżność kół to odległość między przodem kół a środkową osią wzdłużną samochodu. Zbieżność może dotyczyć tylko lewego lub prawego koła. Zbieżność całkowita jest sumą pochylenia lewego i prawego koła jednej osi. Wartość zbieżności wyrażana jest w kątach, a producent pojazdu określa optymalną tolerancję w milimetrach. Ogólna zasada mówi, że opony powinny być jak najbardziej zbliżone do zera, co oznacza, że są do siebie równoległe. Termin TOE-IN (zbieżność wewnętrzna lub czołowa) oznacza, że przód opon jest nieco bliżej siebie niż tył. TOE-OUT (zbieżność zewnętrzna lub tylna) oznacza coś przeciwnego. Tylne części opon są bliżej siebie. Nieprawidłowa regulacja Toe-Out objawia się szybkim zużyciem obu opon jednocześnie. Powyższa ilustracja pokazuje, jak zużywa się bieżnik opony. Jeśli bieżnik jest starty w kierunku środka samochodu, oznacza to, że zbieżność jest zbyt duża. Jeśli zużycie jest skierowane od środka samochodu, to zbieżność zewnętrzna jest zbyt duża. Zbieżność kół jest zawsze regulowana na przednich kołach, a w niektórych samochodach również na tylnych.
Aby wyrazić kąt w milimetrach, trzeba znać różnicę między wymiarami A i B na piaście samochodu. Jeśli wartość zbieżności wyrażona jest w milimetrach, oznacza to, że ten sam kąt jest wprost proporcjonalny do rozmiaru koła.
Podobnie jak camber, kąt pochylenia zmienia się wraz z prędkością samochodu, ponieważ siły aerodynamiczne zmieniają wysokość zawieszenia. Geometria układu kierowniczego zmienia się również w stosunku do geometrii zawieszenia przy prędkości. Dlatego obliczono, że zbieżność jest jak najbliższa zeru przy prędkościach 90-110 km/h. Do czasu zastosowania opon radialnych, wewnętrzne zbieżności kompensowały bicie opony przy dużych prędkościach. 

© Copyright 2022 Geometria Kół Poznań - All Rights Reserved